Open Comparitie op 21 november 2022

Op maandag 21 November 2022 opent Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond staat in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden. Op deze avond wordt u uitgenodigd om een voordracht over een maçonniek onderwerp bij te wonen om […]

Lees verder

De Ladder

Opmaat van 26 september 2022 door Br. Peter Bastin Te stijgen op de ladder naar het bovenaardse is makkelijk, als je weet hoe het gedaan moet worden…Om af te dalen in de diepten van het onbewuste hoeft niet zwaar te zijn wanneer je begrijpt, wat het eigenlijk betekent. Er liggen vele paden voor ons die […]

Lees verder

Open comparitie bij loge Noorderkroon op maandag 14 maart 2022

Enkele malen per jaar is er voor niet-leden de mogelijkheid een open comparitie bij Loge Noorderkroon bij te wonen. De avond verloopt vrijwel geheel als een gewone reguliere bijeenkomst. Hoofdonderwerp was een korte inleiding (bouwstuk) over een bepaald aspect binnen de vrijmetselarij. Deze keer was het onderwerp: Vrije wil, bestaat dat wel? Na de pauze […]

Lees verder

Zonder Blinddoek

Twee zeer betrokken broeders van onze loge, Huib Lazet en Ruud Luder, hebben in september 2021 het boek “Zonder Blinddoek, een ander licht op vrijmetselarij”, op de markt gebracht. Het is een boek voor vrijmetselaars en geïnteresseerden. Bestellen kan per telefoon op 072-5113965 of online bij Uitgeverij De Alk.

Lees verder

Het is een mysterie

Opmaat van 15 februari 2021 door Br. Peter Bastin Hoe gaat het licht over in duisternis en ontneemt het ons zicht?En hoe wordt duisternis licht ?Wat is het doel van deze transformatie ? Wij zien dit iedere dag en toch zien onze ogen het niet,noch ziet onze geest het als waar.Weet je dan niet dat […]

Lees verder

Vrij man van goede naam

Een vrij man van goede naam       Opmaat van 26 oktober 2020 door  Br. R. Koopman. Wat betekent ‘Een vrij man van goede naam ?Al vroeg in het leven leren we de verschillen.Verschillen tussen man en vrouw, wit en zwart, arm en rijk, succes en falen, goed en slecht. We leren dit door te luisteren en […]

Lees verder

Verbonden

Opmaat van 22 februari 2021 door Br. J.C. Kok We zijn allemaal met elkaar verbonden.We zijn verstrengeld. Als je dat ‘kwantumverstrengeling’ wilt noemen ? PrimaMaar we zijn verstrengeld. En er bestaat geen echte scheiding tussen ons.Dus hoe we een ander bejegenen, zo bejegenen we een aspect van onszelf.Niemand van ons is in dat opzicht onschuldig.Als […]

Lees verder