Voorlichting door Loge Noorderkroon

Wat betekent het vrijmetselaar te zijn

Voorlichting

Loge Noorderkroon organiseert activiteiten om kennis over de Vrijmetselarij te verspreiden en daarmee belangstellenden op de hoogte te brengen over wat het betekent vrijmetselaar te zijn.

Avond voor belangstellenden
Op deze avonden wordt algemene voorlichting over vrijmetselarij gegeven. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • Hoe word je lid?
  • Wat betekent het vrijmetselaar te zijn?
  • De geschiedenis van de vrijmetselarij
  • Persoonlijke ervaringen van leden

We maken we dan een heel bijzondere avond van. Op deze avond wordt een aangepast rituaal opgevoerd om u een indruk te geven hoe vrijmetselaren verdieping vinden door te werken met symbolen en ritualen. U krijgt dan ook een indruk van hoe het toegaat bij de ritualen van de vrijmetselarij.

Wat bezielt Alkmaar
Onder het motto “Wat bezielt Alkmaar” nodigt Loge Noorderkroon regelmatig sprekers uit voor een korte voordracht over een maçonniek, filosofisch of spiritueel onderwerp. Lezingen in de afgelopen jaren waren onder meer:

  • Sjef Laenen over Joodse mystiek
  • Loet Swart over mystiek
  • Marcella Levie over Kabbalah
  • Paul-John Peters over Verduisterd ideaal van de Verlichting

Open comparitie
Enkele malen per jaar is er voor niet-leden de mogelijkheid een comparitie bij te wonen. De avond verloopt vrijwel geheel als een gewone comparitie. Hoofdonderwerp is een korte inleiding door een lid over een aspect van de vrijmetselarij. Daarna is er gelegenheid voor het uitwisselen van gedachten, ideeën, gevoelens, etc. waaraan ook de bezoekers kunnen deelnemen.

Persoonlijk gesprek
Voor wie liever in kleiner verband in gesprek wil gaan met vrijmetselaren kan altijd om een persoonlijk gesprek, of gesprek in kleine kring vragen. Daarin is gelegenheid om ook op meer persoonlijke vragen en ideeën in te gaan.
Voor meer informatie: secretaris@logenoorderkroon.nl of voorlichting@logenoorderkroon.nl.

Logo loge Noorderkroon