Open Comparitie op 4 december 2023

CategoriesMededelingen

Op maandag 4 december 2023 opende Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond stond in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden.

Op deze avond waren de belangstellenden uitgenodigd om een voordracht over een maçonniek onderwerp bij te wonen om daarna een goede indruk te krijgen van de ‘comparities’ zoals deze wekelijks worden gehouden in het voorhof van het loge gebouw. Na afloop was er een samenzijn met broeders waarbij zij op individuele basis de mogelijkheid hadden om met broeders van gedachten te wisselen.

De aanvang was 20:00 uur, maar de koffie stond klaar vanaf 19:30 uur in ons logegebouw op de Gedempte Nieuwsloot 153 in Alkmaar. De toegang was gratis, maar aanmelden was vereist.

Ook een Open Avond bijwonen?

Wilt u ook eens een Open Avond of Open Comparitie bijwonen? Stuur dan een berichtje naar voorlichting@logenoorderkroon.nl, vul ons contactformulier in, of houd deze website in de gaten.