Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loge Noorderkroon.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Loge Noorderkroon kan persoonsgegevens over jou verwerken, zodra je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Loge Noorderkroon verstrekt. Loge Noorderkroon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom Loge Noorderkroon deze gegevens nodig heeft

Loge Noorderkroon verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Loge Noorderkroon jouw persoonsgegevens gebruiken om je in te schrijven voor bijvoorbeeld de lezing of de open dag van jouw keuze.

Delen met anderen

Loge Noorderkroon verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Hoe lang Loge Noorderkroon jouw gegevens bewaart

Loge Noorderkroon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden nooit langer dan een jaar bewaard indien er geen lidmaatschap tot stand komt.

Google Analytics

Loge Noorderkroon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) leden onze website gebruiken en hoe effectief advertentiecampagnees van Loge Noorderkroon zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Loge Noorderkroon heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

Loge Noorderkroon en andere websites

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Loge Noorderkroon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loge Noorderkroon op via voorlichting@logenoorderkroon.nl.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar voorlichting@logenoorderkroon.nl. Loge Noorderkroon zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De wet wijzigt doorlopend en kan Loge Noorderkroon dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

Loge Noorderkroon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loge Noorderkroon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Loge Noorderkroon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loge Noorderkroon op via voorlichting@logenoorderkroon.nl.

Contactgegevens

Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden, of neem contact op via onze contactpagina.