Wij verheugen ons op visiteuren

Onder visiteren verstaan de vrijmetselaren: een bezoek afleggen bij een andere Vrijmetselaarsloge.

Visiteren

Onder visiteren verstaan vrijmetselaars het afleggen van een bezoek aan een andere vrijmetselaarsloge. Het is een wat verouderd taalgebruik: vroeger gingen mensen een visite afleggen, visiteren dus.

Het is belangrijk te beseffen dat visiteren alleen wordt gedaan door vrijmetselaars. Ben je (nog) geen vrijmetselaar, maar wil je tóch eens langskomen, bezoek dan eens onze Open Avonden. Ben je alleen nieuwsgierig naar onze tempel, bezoek ons dan op de Open Monumentendag.

Als visiteur ben je van harte welkom om met ons te arbeiden! Uitgezonderd de feestdagen, hebben wij op maandagavond onze “gewone” comparities. Hieronder staat de agenda van de aanstaande Open Loges. Gebruik voor het melden van je komst graag het formulier op deze pagina.

Het is zomer…

Onze nieuwe Arbeidstafel is nog niet bekend. Zodra wij de werkzaamheden weer oppakken, publiceren wij hieronder de nieuwe agenda. Tot dan wensen wij een fijne vakantie.

DatumTijdGraadOnderwerp
20:00 uurNog niet bekend

De reis naar onze Loge

Op onze contactpagina vind je onderaan een omschrijving waar je het beste kunt parkeren én hoe onze loge met het OV bereikbaar is.

Ik wil visiteren!