Open Comparitie op 21 november 2022

Op maandag 21 November 2022 opent Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond staat in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden. Op deze avond wordt u uitgenodigd om een voordracht over een maƧonniek onderwerp bij te wonen om […]

Lees verder