Wat is Vrijmetselarij?

Maak kennis met een eeuwenoude, mysterieuze en geheimzinnige broederschap

Over Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap die al eeuwenlang de nieuwsgierigheid van velen heeft gewekt. De oorsprong ervan is gehuld in de nevelen van de tijd en gaat terug naar de gilden van steenhouwers die de indrukwekkende kathedralen en kastelen van de Middeleeuwen bouwden. Het is een broederschap die rijk is aan symboliek, traditie en filosofie. Oók in Alkmaar!

Passer en winkelhaak

In de kern is Vrijmetselarij gebouwd op een systeem van morele en ethische leerstellingen, waarbij de allegorie en symboliek van de gereedschappen en praktijk van het steenhouwersvak worden gebruikt om waardevolle levenslessen te leren. De passer, winkelhaak en andere gereedschappen symboliseren deugden zoals integriteit, rechtvaardigheid en harmonie. Deze helpen Vrijmetselaars zowel op persoonlijk, spiritueel als intellectueel vlak te groeien.

De Vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie die is opgebouwd rond kleine, hechte gemeenschappen die bekend staan ​​als loges, zoals de onze. Loge Noorderkroon biedt een ruimte waar leden samen kunnen komen, ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen steunen in een welkome omgeving. Een plek waar broeders gewaardeerd, gerespecteerd en begrepen worden en waar ze duurzame en betekenisvolle verbindingen kunnen maken met andere broeders.

Symbolen en mystiek

Een van de meest intrigerende aspecten van de Vrijmetselarij is de sfeer van geheimhouding. De rituelen, ceremoniën en symbolen die binnen de loges van de Vrijmetselarij worden gebruikt, worden vertrouwelijk gehouden. Daarnaast kunnen broeders – zoals vrijmetselaars elkaar noemen – er op vertrouwen dat intieme details van openhartige gesprekken binnenskamers blijven.

Deze sfeer van geheimhouding heeft helaas geleid tot verschillende speculaties en complottheorieën rondom de Vrijmetselarij. Wie dat wil kan met behulp van zoekmachines de meest waanzinnige complotten vinden, vol met clandestiene motieven en verborgen agenda’s, tot aan wereldheerschappij aan toe! De werkelijkheid is (gelukkig) niet zo spannend: de Vrijmetselarij richt zich op persoonlijke ontwikkeling, zingeving en het bevorderen van een gevoel van broederschap onder haar leden. Wie streeft naar een betere wereld, begint immers bij zichzelf!

schedel vrijmetselarij
passer-winkelhaak-bijbel

Toetreding tot de Vrijmetselarij

Toetreding tot de Vrijmetselarij kan niet zo maar: nieuwe leden zijn pas ná een rituele inwijding officieel lid. De Vrijmetselarij omvat een reeks graden, elk gemarkeerd door diepgaande allegorische leerstellingen en ceremonieën. Ook deze graden verwijzen weer naar de middeleeuwse gilden: je begint als Leerling en groeit uiteindelijk als Gezel door naar het Meesterschap.

Naarmate broeders door deze graden vorderen, krijgen ze een dieper begrip van de symbolische leerstellingen en de principes die door de broederschap worden gehandhaafd. Het zijn handvatten die er toe leiden dat de broeder “beter mens” wordt. Niet beter dan een ander, maar beter dan hij zelf was!

Ook na het bereiken van het Meesterschap is er verdieping mogelijk. Deze zogenaamde hogere graden voegen in wezen niets nieuws toe aan de volwaardig ingewijde Meester-Vrijmetselaar. Het biedt enkel de mogelijkheid verschillende elementen uit de rituelen van de drie symbolische graden te verdiepen, om zodoende tot een verdieping van de kennis te komen.

Meer over Vrijmetselarij

Op de pagina Wat is Vrijmetselarij gaan we wat dieper in op de symboliek zoals wij deze gebruiken.

De Orde van Vrijmetselaren heeft de brochure “Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk” samengesteld, welke u hier kunt downloaden (PDF).

Als u geïnteresseerd bent om vrijmetselaar te worden, vult u dan nevenstaand contactformulier in. Het spreekt voor zich dat wij uiterst discreet met uw gegevens omgaan. Zie ook onze privacyverklaring.

Open Avond

Loge Noorderkroon organiseert regelmatig avonden voor belangstellenden. Wilt u eens zo’n avond bijwonen, vul dan het contactformulier op deze pagina in. Wij zullen u dan per e-mail op de hoogte houden en tijdig een uitnodiging versturen.

Contactformulier