Het is een mysterie

CategoriesOpmaten

Opmaat van 15 februari 2021 door Br. Peter Bastin

Hoe gaat het licht over in duisternis en ontneemt het ons zicht?
En hoe wordt duisternis licht ?
Wat is het doel van deze transformatie ?

Wij zien dit iedere dag en toch zien onze ogen het niet,
noch ziet onze geest het als waar.
Weet je dan niet dat leven op aarde een leerschool is ?
Iedere dag in de klas, iedere dag is er iets te leren.
Waarom zouden we denken dat de natuur enig ander onderricht zou geven.
Richt je op je leraar en leer !
Luister naar je vertaler, de stem in je hoofd.
Die vertaalt voor jou de boodschappen van de natuur.
In de taal van jouw begrip onder jouw huid, is jouw volledige lijf.

Onder het zicht van je ogen, is waar de ware waarheid zetelt.
Je zal  beproefd worden, je bent tenslotte leerling van de God natuur.
Je volgt de opleiding, welke de opperbouwmeester heeft gemaakt. Je mag niet uitvallen, blijven hakken aan die steen.
Je moet vorderingen maken.
En dat zal ook gebeuren op de een of andere manier.

Tot, tenslotte hoe lang het ook zal duren, we allemaal zullen slagen en bevorderd zullen worden, naar een andere wereld, in een andere dimensie.
Maar we kunnen dat proces helpen, door er mee samen te werken en het toe te laten.
Sta open om van het leven te leren, kijk naar de lessen die het je dagelijks geeft, iedere dag zolang je leeft.
Sta open met je besef, maar vooral met je geest.
Stel de GROTE VRAAG en houd nooit op DIE vraag te stellen: “WAAROM ?”
Dat is de grote vraag; WAAROM ?
Blijf vragen, stop er nooit mee.
Ontdek daardoor de geheimen van de natuur, die overal zijn, zowel in ons als om ons heen.
Wees daarom in dat Universum een bouwsteen.

De Opperbouwmeester gaf ons ‘nieuwsgierigheid en verwondering’ als motivatie om ons “af te vragen”.
Dus die vraag moeten we stellen.
Alleen dan zullen we begrijpen.
En als we begrijpen, zullen de struikelblokken worden weggenomen.

Omhels dit pad en zoek altijd naar groei in beleving.