Open Comparitie op 13 maart 2023

Op maandag 13 maart 2023 opende Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond stond in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden. Op deze avond waren de belangstellenden uitgenodigd om een voordracht over een maƧonniek onderwerp bij te wonen […]

Lees verder

Naar een verhaal van Tolstoj…

Opmaat van 8 mei 2023 door Br. Harry Brink Er waren eens drie Russisch-orthodoxe geestelijken op pad met een vissersboot voor een pelgrimage naar een verafgelegen klooster. Onder hen was een bisschop. Onderweg hoorde de bisschop de bemanning spreken over drie godvruchtige kluizenaars, die een Spartaans leven zouden leiden, op zoek naar redding voor hun […]

Lees verder