Naar een verhaal van Tolstoj…

CategoriesOpmaten

Opmaat van 8 mei 2023 door Br. Harry Brink

Er waren eens drie Russisch-orthodoxe geestelijken op pad met een vissersboot voor een pelgrimage naar een verafgelegen klooster. Onder hen was een bisschop. Onderweg hoorde de bisschop de bemanning spreken over drie godvruchtige kluizenaars, die een Spartaans leven zouden leiden, op zoek naar redding voor hun ziel. Dat wilde de bisschop wel eens zien!

Hij gaf de kapitein opdracht dat eiland aan te doen en hij liet zich naar het strand roeien. Daar werd hij hartelijk ontvangen door de drie kluizenaars. De bisschop vertelde dat hij gehoord had over hun zoektocht naar God en hij vroeg hen hoe hun gebed was. Hierop hieven de kluizenaars de handen naar de hemel en zeiden luid: U bent met drie, wij zijn met drie, ontferm U over ons.

De bisschop begreep dat ze geen idee van de ware Bijbelse boodschap hadden en hij leerde hen het Onze Vader.

De drie kluizenaar konden lezen noch schrijven, maar ze deden hun best om al die moeilijke regels te onthouden. Tevreden vertrok hierop de bisschop. Terug aan boord zag hij een licht vanaf het eiland naderen… De drie kluizenaars kwamen lopend over het water op de boot af.

“Vergeef ons dienaars Gods, wij zijn de woorden vergeten. Leer het ons opnieuw.”

En zie, de bisschop werd wijs bij het zien van hun nederigheid en ontroerd sprak hij: ”Júllie gebed wordt gehoord mannen. Het past mij niet jullie de les te lezen.”

Hierop keerden de kluizenaars om en wandelden over het water terug naar hun eiland.