Open Comparitie op 21 november 2022

CategoriesMededelingen

Op maandag 21 November 2022 opent Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond staat in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden.

Op deze avond wordt u uitgenodigd om een voordracht over een maçonniek onderwerp bij te wonen om daarna een goede indruk te krijgen van de ‘comparities’ zoals deze wekelijks worden gehouden in het voorhof van het loge gebouw. Na afloop is er dan een samenzijn met broeders waarbij zij op individuele basis de mogelijkheid hebben om met broeders van gedachten te wisselen.

De aanvang is 20:00 uur, maar de koffie staat voor u klaar vanaf 19:30 uur in ons logegebouw op de Gedempte Nieuwsloot 153 in Alkmaar. De toegang is gratis, maar aanmelden is vereist. Dit kunt u doen door het formulier op deze pagina in te vullen, of door een bericht te sturen naar voorlichting@logenoorderkroon.nl