Open Comparitie op 8 april 2024

Op maandag 8 april 2024 opende Loge Noorderkroon haar deuren voor belangstellenden die eerder een Open Avond voor belangstellenden hebben bijgewoond. Deze avond stond in het teken van verdere verdieping en verbijzondering volgend op de Avond voor belangstellenden. Op deze avond waren de belangstellenden uitgenodigd om een voordracht over het thema Tijd van broeder Peter […]

Lees verder

Open Avond op 26 februari 2024

Geïnteresseerden die eens een kijkje wilden nemen achter de deur van ons logegebouw aan de Gedempte Nieuwe Sloot 153 in Alkmaar en inzicht wilden krijgen in onze organisatie en werkwijze waren van harte welkom op onze Open Avond voor belangstellenden op maandag 26 februari 2024. Onze loge mocht zich verheugen op een enorme opkomst. De koffie werd vanaf […]

Lees verder

Open Avond op 17 oktober 2022

Geïnteresseerden die eens een kijkje wilden nemen achter de deur van ons logegebouw aan de Gedempte Nieuwe Sloot 153 in Alkmaar en inzicht wilden krijgen in onze organisatie en werkwijze waren van harte welkom op onze Open Avond voor Belangstellenden op maandag 17 oktober 2022. De koffie stond vanaf 19.30 uur klaar, waarna belangstellenden getuige konden zijn van […]

Lees verder