Vrij man van goede naam

CategoriesOpmaten

Een vrij man van goede naam      

Opmaat van 26 oktober 2020 door  Br. R. Koopman.


Wat betekent ‘Een vrij man van goede naam ?
Al vroeg in het leven leren we de verschillen.
Verschillen tussen man en vrouw, wit en zwart, arm en rijk, succes en falen, goed en slecht.

We leren dit door te luisteren en te kijken naar onze omgeving.
Een omgeving waarin mensen de opinies in woord en gedrag doen gelden.
Die omgeving, het gedrag en de mening van de groep waar we zo graag bij willen horen, is vaak bepalend voor onze onbewuste gedragskeuzes.
Aangeleerd gedrag, aangeleerde meningen, alles voor de sociale acceptatie.
En zo leven wij voort tot het moment waarop we ontdekken dat in de sociale context dé waarheid niet bestaat.

Is wit beter dan zwart?
Kunnen de armen niet rijk zijn of de rijken niet arm?
Is succes mogelijk zonder te falen?
Is de mening van mijn sociale omgeving nog wel mijn mening?

Een vrij man, volgt zijn eigen pad.
Laat zich inspireren, niet leiden.
Neemt verantwoordelijkheid, verschuilt zich niet.
Evalueert, verbeterd en luistert naar zijn hart.
Legt verantwoordelijkheid af aan zijn naasten.
Gelooft in het goede neemt afstand van het kwade.
Helpt, staat klaar en verwacht niets terug.
Overwint tegenslagen en vormt een inspiratie voor zijn omgeving.
Hij inspireert en wordt als zodanig erkent.

Het is dié vrijheid dat leidt tot gedrag en het is ‘gedrag’ dat leidt tot een goede naam.
Al onze broeders zijn ‘Vrije mannen van goede naam’.