Verbonden

CategoriesOpmaten

Opmaat van 22 februari 2021 door Br. J.C. Kok

We zijn allemaal met elkaar verbonden.
We zijn verstrengeld. Als je dat ‘kwantumverstrengeling’ wilt noemen ? Prima
Maar we zijn verstrengeld.

En er bestaat geen echte scheiding tussen ons.
Dus hoe we een ander bejegenen, zo bejegenen we een aspect van onszelf.
Niemand van ons is in dat opzicht onschuldig.
Als er in de buitenwereld iets is dat we niet graag zien, dan kunnen we het niet onze rug toekeren.
Omdat we op de één of andere manier medescheppers zijn.

En we moeten de juiste dingen doen om een toekomst te creëren die goed is, voor ons allemaal.
Dat is onze verantwoordelijkheid als medescheppers.
En in dat proces kunnen we allemaal, of we nu politicus worden, theoloog, fabrieksarbeider of wat dan ook, bijdragen aan het leven. En proberen het zo goed als we maar kunnen op een hoger plan te brengen.

Door die dingen te doen waarvan we menen dat ze het beste zijn. Dat vereist dat we werkelijk over de dingen nadenken.

Reflecteren en handelen in het besef dat de anderen onze broeders en zusters zijn……
en dat het dus om een familieaangelegenheid gaat.