Kennismaken met vrijmetselarij

Maandag 13 februari van 20:00 tot 22:00 uur

Open Avond voor belangstellenden

Wilt u eens een kijkje nemen achter de deur van ons logegebouw aan de Gedempte Nieuwe Sloot 153 in Alkmaar en inzicht krijgen in onze organisatie en werkwijze? Dan bent u van harte welkom op onze Open Avond voor Belangstellenden op maandag 23 oktober 2023 van 20.00 uur tot 22.00 uur. De koffie staat om 19.30 uur voor u klaar. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen, of door onderstaand formulier in te vullen.

Ik kom graag langs:

  Over vrijmetselarij

  De samenleving staat voor veel uitdagingen. Gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Deze rumoerige tijden vragen veel van ons en daarom is het goed om ruimte te creëren voor een beschouwing op ons leven en onze samenleving. Ruimte te creëren om vrij te kunnen denken en anderen tegen te komen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U probeert uw eigen route door het leven te zoeken. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren, in vrijheid meningen naast elkaar leggen en met elkaar zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is precies wat vrijmetselaren doen.

  Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap: dat zijn de drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

  De vrijmetselaar komt in de loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

  Bijzondere methode

  Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. De vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.